Camera Simulation

ISO (International Organization for Standardization): Kamera sensöru vəya film (lent) səthinin işıqa qarşı həssaslığını tənzimliyən bir parametir vəya dəyərdir. ISO, foto çekerkən kameramızın nə qədər işıq alınacağını ve dolayısıyla fotonun ne qədər işıqlı vəya qaranlıq olacağını təin edir. ISO dəyəri nə qədər yüksəksə, kamera sensöru vəya film (lent) səthi o qədər çox işıq alır ve daha parlaq bir foto əldə edilir. Yüksək iso dəyəri, qaranlıq yerlərdə (gecə, qapalı yerlərdə) foto çəkilişin mümkünlüyünü artırır iso dəyərini artırdıqca fotomuzun işıqlılıq dərəcəsi artır azaldanda isə azalır. Nə üçün İSO-nu çox artıra bilmirik? İSO işıqlıq dərəcəsini artırsa da, İSO dəyəri normaldan artıq olduqda fotomuzda nois (gürültü, şum) əmələ gəlir və bu fotomuzun keyfiyyətini aşağı salır və ölü piksellərin yaranmasını səbəb olur..

Diafraqma (Aperture): Objektifin içinden keçən ışıq miqdarını idarə edən bir mexanizimdir. Kiçik diafraqma dəyəri (məsələn f/1.4 ) daha geniş bir açıqlıq deməkdir ve daha çox ışıq alarkən, böyük diafraqma dəyərleri (məsələn f/22), daha kişik bir açıqlıq deməkdir

Pərdə sürəti (Shutter Speed):Kamerada pərdə açılıb qapanmasının vaxtını təyin edən parametrdir. Aşağı çekim sürətləri (məsələn, 1/1000) hərəkəti dondurur, yüksək çekim sürətləri (məsələn, 1/30) hərəkət bulanıqlığına səbəb olur.